PolaczDoBazy();*/ //-------------------- $zmk=$_GET['zmk']!=""?$_GET['zmk']:$_POST['zmk']; $class=$_GET['class']!=""?$_GET['class']:$_POST['class']; //-------------------- $xhtml = preg_match('/application\/xhtml\+xml(?![+a-z])(;q=(0\.\d{1,3}|[01]))?/i', $_SERVER['HTTP_ACCEPT'], $xhtml) && (isset($xhtml[2])?$xhtml[2]:1) > 0 || strpos($_SERVER["HTTP_USER_AGENT"], "W3C_Validator")!==false || strpos($_SERVER["HTTP_USER_AGENT"], "WebKit")!==false; header('Content-Type: '.(($xhtml && $xhtmlon)?'application/xhtml+xml':'text/html').'; charset=utf-8'); //-------------------- foreach($_GET as $key=>$value)$url.="$value;"; $url=substr($url,0,strlen($url)-1); $jezyk=($value=="pl"||$value=="en")?$value:($_SESSION['jezyk']!=""?$_SESSION['jezyk']:"$defaultlanguage"); $_SESSION['jezyk']=$jezyk; if($_SESSION['jezyk']=="" && $value!="wyborjezyka") $zmk="wyborjezyka"; //tu jest zmienna kontrolna dla systemu switch($jezyk) { case "pl": include_once("./configs/pl.php"); break; case "en": include_once("./configs/en.php"); break; } //-------------------- if($class=="")$class="podstrony"; ?>

WWW.GEODETA-PSZCZYNA.PL
Usługi geodezyjne AcadGEO
tel. +48 504 242 271       e-mail: acadgeo@gmail.com
Wszelkie prawa zastrzeżone AcadGeo
Home        Mapa strony       E-mail
©opyright: www.geodeta-pszczyna.pl 2011 ..::·· Project & fabricating: Arcusgroup ··::.. Programmer: Rafał Oleśkowicz